Home / 2008-09 / 2008-12-10 Vortrag- Mag Paul Rodt 4

Stretnutie s pánom Mag. Paulom Rodtom nám v zhone maturity, v und #269;ase podStretnutie s pánom Mag. Paulom Rodtom nám v zhone maturity, v čase podráždenosti a stresu pripomenulo, že súdržnosť kolektívu je aj v budúcnosti veľmi dôležitá, a preto by sme nikdy nemali stratiť kontakt so spolužiakmi. Nielen to nám pomôže počas štúdia, ale ako sa už vyjadril pán Mag. Rodt, knihy nám nedajú všetko, a preto by sme mali brať do úvahy každú možnosť práce a praxe, ktorá sa nám v priebehu štúdia naskytne. Potom sme vďaka nemu mohli vzhliadnúť
listinu organizácii a spolkov českej menšiny, aby sme toto puto, v ktorom sme boli vychovávaní, v budúcnosti nestratili. V mene celej triedy sa chcem preto poďakovať pánovi Mag. Rodtovi za užitočné informácie týkajúce sa nášho ďalšieho študijného
a osobného života.
Dagmar H., 8.ORgráždenosti a stresu pripomenulo, že súdržnos und #357; kolektívu je aj v budúcnosti ve und #318;mi dôležitá, a preto by sme nikdy nemali strati und #357; kontakt so spolužiakmi. Nielen to nám pomôže po und #269;as štúdia, ale ako sa už vyjadril pán Mag. Rodt, knihy nám nedajú všetko, a preto by sme mali bra und #357; do úvahy každú možnos und #357; práce a praxe, ktorá sa nám v priebehu štúdia naskytne. Potom sme v und #271;aka nemu mohli vzhliadnú und #357;
listinu organizácii a spolkov und #269;eskej menšiny, aby sme toto puto, v ktorom sme boli vychovávaní, v budúcnosti nestratili. V mene celej triedy sa chcem preto po und #271;akova und #357; pánovi Mag. Rodtovi za užito und #269;né informácie týkajúce sa nášho und #271;alšieho študijného
a osobného života.
Dagmar H., 8.ORg