Home / 2017-18 / 2017-11-06 Lesung Tuckova 7 8 ORg 6

Čtení Kateřiny Tučkové
V pondělí 6.listopadu navštívila naši školu renomovaná spisovatelka a známá kurátorka, paní Kateřina Tučková, která s námi diskutovala o své tvorbě, procesu tvůrčího psaní, hledání vhodného tématu a jeho rešeršování. Poutavé vyprávění bylo prokládáno četbou z úspěšného prvního románu autorky - ,,Vyhnání Gerty Schnirch’’, který byl převeden i do divadelní podoby a získal jak v knižní, tak v scénické podobě celou řadu ocenění. Tohoto velmi zajímavého setkání se zúčastnili nejenom studenti a studentky 7.ORg a 8.ORg, ale i naši absolventi a zájemci z řad učitelů a rodičů. Autorské čtení se mohlo uskutečnit díky finanční a organizační podpoře mnoha institucí a spolků, kterým touto cestou moc děkujeme. Jedná se o České centrum, Rodičovskou radu, Školský spolek Komenský a Velvyslanectví České republiky.
Mag. Eva Zojer
Foto: Klára Životská