Home / 2019-20 / 2019-11-11 SimonKonrath 2

Setkání se Simonem Konrathem
V pondělí 11. listopadu 2019 školu Komenský navštívil náš absolvent Simon Konrath (maturitní zkouška v roce 2005) a představil studentům a studentkám 7.ORg v rámci projektu přípravy na výběr povolání svou profesi policisty a možnosti kariérního růstu u rakouské policie.
Mag. Eva Zojer