Willkommen auf der Fotogalerie des RG Komensky. Viel Spaß beim Stöbern in den 20.000 Erinnerungsfotos!

2006-03-14 Theater Limonadovy Joe

2006-03-14 Theater Limonadovy Joe

10 photos

Limonádový Joe aneb Koňská opera

Hodnotíme-li divadelní adaptaci filmové předlohy, nelze se vyhnout srovnání
jevištního provedení s filmovým představením. A uvědomíme-li si, jak
prominentní film sloužil za předlohu našeho školního představení, je zřejmé, že
laťka pro srovnání bude ležet velmi vysoko.
Limonádový Joe patří do zlatého fondu české kinematografie. Scény, průpovídky a
melodie z filmu vešly ve všeobecnou známost. Mluvená čeština byla obohacena
řadou slovních obratů, spojení a rčení, která se v paměti lidí navíc snoubí s
mimikou a gestikou české herecké elity.
Za předpokladu, že mnozí z návštěvníků divadla si budou dobře pamatovat filmovou
verzi Limonádového Joea, jsem měla obavu, zda se nám podaří našim provedením a
našimi hereckými výkony zaujmout diváky.
Poté, co jsme naši adaptaci Limonádového Joea odehráli, mám příjemný pocit
ulehčení a hrdosti. Pramení jednak z bezprostředních reakcí diváků během
představení a za druhé z následného hodnocení divadla, jak jsem ho mohla
vyslechnout.
Nejednalo se přitom totiž o pouhou povinnou blahosklonost příbuzných. Kdepak.
Kladné posudky byly vyargumentovány, týkaly se konkrétních výkonů. A bylo toho
ke chválení dost. Vezměme to, podle vyposlechnutého, řadou.
Nejprve je nutno uvést velmi zdařilý adaptační přepis (divadelní hru napsal Jiří Brdečka a text přepracoval Petr Šusta – poznámka paní profesorky Zojerové) a režijní zvládnutí kusu.
Toto jde k dobru paní profesorce Zojerové. Prý je to její zatím nejlépe
povedené představení. Dále jsou na řadě herecké výkony. Byly údajně nad
standardem obvyklým při žákovském divadle. Místy dosahovaly až profesionální
úrovně. V našem představení jsme se dokonce nemuseli vzdát ani obtížné taneční
části. Dík patří spolužačkám a spolužákům, kteří s příkladným úsilím
nastudovali pod choreografickým vedením paní Nassiri kankán a country-dance. Za
svůj výkon sklidili po zásluze obdiv a ovace.
Velmi důležitou součástí je v Limonádovém Joeovi hudební prvek. Vyjadřuje to i sám
podtitul ,,Limonádový Joe aneb Koňská opera’’. Zde se vyznamenal a
nezastupitelným způsobem k našemu úspěchu přispěl pan profesor Langer. Na jeho
konto se připisuje hudební aranžmá i živý klavírní doprovod představení.
Pěvecká sóla byla hodnocena jako v rámci možností naší školy vynikající výkony,
na sborových pěveckých výkonech nebyly shledány také žádné závady.
Jediná kritika, kterou jsem vyslechla, se týkala zvukového technického prvku.
Bylo by záhodno, aby střelba z pistolí, která v Limonádovém Joeovi tvoří potřebnou
atmosféru, byla zřetelně slyšitelná.
Závěrem bych se chtěla zmínit o jednom svém pocitu. Věděla jsem, že se plánuje,
předvést naše představení i mimo zdi školy. Měla jsem z toho původně velikou
obavu. Ale teď, po celkovém úspěchu obou představení a s vědomím, že bude možno
zkombinovat to optimální z obou alternací, se už nebojím. Domnívám se, že můžeme
naši interpretaci Limonádového Joea směle prezentovat veřejnosti.
Dagmar Slavíčková, 6.ORg

O filmu ,,Limonádový Joe‘‘ jsem slyšel již mnohé a jen smůla zapříčinila, že jsem ještě neměl možnost tento film vidět. Avšak to, že lze Limonádového Joea velice úspěšně předvést jako činohru – nebo lépe řečeno hru se zpěvy – bylo pro mě zcela nové. Musím hned zpočátku říci, že se žáci ORg zhostili úkolu velmi dobře.
Ačkoliv se takřka nikdo ze studentů podílejících se na tomto představení – kromě studentky 8.ORg Nikolety Juhaszové, představitelky role Tornádo Lou – nevěnuje herectví aktivněji, byl ,,Limonádový Joe‘‘ předveden velice profesionálně. Již první kroky, první zvuky kankánu vás uvedou do atmosféry divokého západu. Výkon našich spolužaček v kankánu i v country tanci byl zkrátka famózní.
Nejvíc mě oslovili představitelé Limonádového Joea, jeho snoubenky Vinnyfred a kabaratní zpěvačky Tornádo Lou. Neméně zajímavá byla Sylvia Farlik přestrojená za Hoga Foga, která roli dodala legrační nadsásku a odlehčenost.
Nesmín opomenout ani výkony našich dívek z 6.ORg. Přestože neměly v dopoledním představení tolik prostoru projevit svůj talent, svoji ,,práci‘‘ odvedly vskutku skvěle. Proto bych chtěl ještě závěrem zvolat: ,,Děvčata, děkujeme!‘‘
David Vojtíšek, 6.ORg

O tomto představení jsem se dozvěděla už před letními prázdninami. Přála jsem si hrát Vinnyfred, ale bohužel mi to nevyšlo. Stala jsem se tedy částí publika, které na konci představení piští, co mu hlasivky stačí, a věrnou pozorovatelkou všech zkoušek. Byla jsem tedy u rozdělování rolí, u diskuzí ohledně kulis a při debatách o změnách scénáře. Na zkouškách se zažilo snad tolik zábavy jako nikde ve škole, hlavně když se paní profesorka Zojerová (režisérka celé hry) zapojovala do hraní.
Ale přejděme k samotnému představení, které mě mile překvapilo. Odpolední bylo velmi zábavné díky Sylvii Farlik v roli Hoga Foga, kterého zahrála naprosto báječně. V jednom kuse jsem se smála, nejvíce když Hogo Fogo zpíval nad mrtvým Joem. Dále bych chtěla vzpomenout výborný pěvecký výkon Emy Šimkové ze 7.ORg v roli Vinnyfred.
Večerní představení považuji za výborné díky hereckým výkonům Terezy Štěrbové v roli Limonádového Joea, Julii Braumüller jako loupežníka Grimpa a Dominice Hadbávné jako Vinnyfred. I když jsem znala celé představení nazpaměť, stále mi připadalo zábavné, i když některé pasáže z mých oblíbených scén byly mnohdy vynechány.
Za zmínku stojí i taneční vložka, a to tance kankán a country dance, které byly veselým zpestřením, stejně jako sólový zpěv umně zabudovaný do celého představení. Zde bych ráda pochválila pěvecké výkony Veroniky Krupčíkové a Dagmar Hozové z 5.ORg.
Petra Tilkeridisová, 6.ORg

V úterý 14.března jsme se šli podívat na paní profesorkou E. Zojer nastudovanou divadelní hru ,,Limonádový Joe‘‘. Jednalo se o stejnojmennou komedii, v níž hrál mimo jiné Miloš Kopecký. Zajisté se výkony našich herců nedají srovnat s těmi z originálního snímku, ale i tak jsem se výtečně pobavila. Řekla bych dokonce, že nedokonalé herectví mých spolužáků udělalo z celého představení originální zážitek.
Překvapilo mě, že většina diváků hodnotila velice pozitivně výkon Sylvie Farlik, která hrála mužskou roli Hoga Foga. Mně připadala v této roli až příliš ženská. Poněvadž jsem měla možnost zhlédnout i večerní představení, tak se mi zdál Hogo Fogo v podání Jirky Baluska mnohem zdařilejší.
Co mě ovšem nejvíce šokovalo, byl zpěv. V životě jsem toho slyšela už hodně, ale něco tak nevydařeného ještě ne. Vše vynahradil tanec, přičemž nejlépe tancovala asi Dominique Soukup z 5.ORg. Jen přehnaně odhalená těla tanečnic mi trošku vadila. Myslím si, že v momentě nástupu skrovně oděných dívek na scénu jen málokterý zástupce mužského pohlaví věděl něco o ději příběhu.
Velice se mi líbil výkon Barbory Budzakové, která hrála Principála. Domnívám se, že společně s Nikoletou Juhaszovou alias Tornádo Lou tvořily skvělé duo.
Až na velmi nevydařené pěvecké vložky se mi celé představení zdálo velmi živé, veselé a hlavně originální. Musím také ocenit trpělivost paní Nassiri, která s herci nacvičila veškeré taneční výstupy.
Julina Suchánková, 6.ORg

Když jsem se dozvěděla, že se v letošním školním roce bude hrát western, pomyslela jsem si hned, že se mi to zcela jistě nebude líbit, neboť tento divadelní a filmový žánr nemám příliš v oblibě. Ale dopadlo to zcela jinak.
Musím se přiznat, že jsem neměla slov, protože se mi celé představení moc líbilo. Všichni vystupující gymnazisté byli skvělí a podali neuvěřitelné pěvecké, taneční, ale hlavně herecké výkony. Museli zvládnout poměrně hodně textu, ale i když pak něco při premiéře zapomněli, tak hráli prostě dál, improvizovali a vůbec nikdo neměl tušení, že něco chybí.
Velmi mě také překvapily profesionálně předvedené tance kankán a country dance, které byly výborně připraveny.
Musím se ale přiznat, že se mi večerní představení líbilo více než dopolední, protože Limonádový Joe, kterého hrála Tereza Štěrbová, byl lepší. Na druhé straně však byl Hogo Fogo z dopoledního představení zábavnější než ve večerním. To ale neznamená, že by se mi ten večerní nelíbil.
Zpestřením celého představení byly sólové pěvecké výstupy a sborový zpěv. Domnívám se, že je zapotřebí hodně odvahy ke zpěvu před publikem, uvážíme-li, že byli herci a herečky řádně nervózní. Z tohoto důvodu mám před všemi vystupujícími velký respekt.
Celé představení bylo velice zábavné a patří bezesporu k těm, které člověka pobaví, když má špatnou náladu. Byla jsem celkově velice pozitivně překvapená a vše se mi moc líbilo, i když jsem do divadelního sálu přicházela s velkou dávkou skepse.
Nadine Bischof, 6.ORgPo půlročním pečlivém nacvičování se čtrnáctého března předvedli studenti gymnázia s divadelní hrou podle stejnojmenného filmu ,,Limonádový Joe aneb Koňská opera‘‘. Hrálo se dopoledne i večer a v každém představení jste mohli vidět jiné herce. Celá parodie na western vznikla pod vedením paní profesorky Zojerové, která svými tvůrčími a režisérskými schopnostmi dovedla sehrát herce k úspěšnému provedení hry.
Mezi jednotlivé výstupy herců byly vloženy také sólistky a tři taneční vystoupení. Zde bych chtěla smeknout především před Veronikou Krupčíkovou. Dopolední představení bylo velmi vydařené a myslím, že se líbilo všem divákům.
Večerní představení jsem si prožila na prknech, co znamenají svět. Nebudu jej tedy hodnotit z pohledu diváka. Musím říci, že před vystoupením panovala za oponou nervozita. Ta ovšem nedokázala ovlivnit naše výkony. Troufám si tvrdit, že se nám to povedlo.
Já osobně jsem si to velmi užila. Už se těším na další scénáře od paní Zojerové. Doufám jen, že příště se na nás přijde podívat více lidí.
Tereza Štěrbová, 6.ORg

Když jsem paní profesorce Zojerové řekla, že bych v příštím divadelním představení nejraději hrála nějakého opilého ,,chlapa‘‘, neočekávala jsem, že se mi toto přání tak rychle splní a já se ocitnu v roli Grimpa, kterého lze popsat takto: je to věčně opilý pistolník, který se zajímá jen o ženy, když právě nepopíjí svou skleničku whisky. Není moc inteligentní a vždy udělá to, co mu poručí Principál, šéf Triger Whisky baru. Nevím, proč paní profesorka Zojerová byla tak nadšená, že jsem tuto roli přijala. Doufám jen, že to nebylo kvůli tomu, že se Grimpovi podobám.
Zkoušky mě hrozně bavily, neboť se paní profesorka nikdy nebála ukázat nám, jak asi máme zahrát naše role. Následovala jsem pak jejího příkladu, když jsem si vůbec nevěděla rady s chroptěním.
Hrála jsem jak v dopoledním, tak ve večerním představení. V prvním jako ,,křoví‘‘, jak nám naše profesorka s oblibou říkávala, abych pomohla spolu s ostatními zaplnit hospodu. Dále jsem dopoledne ztvárnila otce Limonádového Joea. Ve večerním představení jsem pak vklouzla do role Grimpa. Musím říci, že jsem se přitom ztrapnila, hlavně když jsem musela nechat sklouznout dolů své kalhoty. Přesto jsem tuto roli hrála hrozně ráda, ale na druhou stranu už nikdy nebo případně delší dobu nechci hrát jakékoliv opilé stvoření.
I když jsem žádné představení neviděla z pohledu publika, musím říci, že se mi velmi líbilo. Přesto si myslím, že na hru ,,Deset malých černoušků‘‘ předvedenou loňský školní rok nemělo.
Julia Braumüller, 6.ORg

Dne 14.3 měla naše třída možnost zhlédnout divadelní představení
"Limonádový Joe" v podání našich spolužáků z gymnázia. Začátek
představení byl pestrý, když dívky tančily kankán a měly na sobě pěkné kostýmy.
Hudbu obstarával pan profesor Langer hraním na klavír, jeho výkon byl
profesionální. Divadelní hra byla také okořeněna zpěvem, mohli jsme zaslechnout
zpívat jak sbor, tak i sólo, což někdy byla velice zajímavá podívaná.
Herecké výkony byly vynikající, zvláště ve večerním představení. Herci se snažili vžít
do svých rolí, i když měli hrát opilé. Představení bylo chvilkami zábavné, ale
chvilkami také dost nudné, jelikož westerny a parodie moc nesleduji. Ale podle
aplausu diváků bylo zřetelně znát a slyšet, že se hercům představení podařilo.
Barbora Počuchová, 6.ORg


2006-03-06 Skikurs

2006-03-06 Skikurs

7 photos

V letošním školním roce jsme opìt vyrazili na lyžaøský výcvik ve vìtším množství: stejnì jako v loòském roce se kurzu úèastnily dvì tøídy dohromady -1.BS a 6. ORg, v celkovem poctu 35 zaku a zakyn.
V pondìlí ráno jsme za stale jeste mraziveho poèasí odjíždìli autobusem od školy a doufali, že na nás bude cekat krasne horske slunecne poèasí, jako tomu bylo v minulych letech na nasich lyzarskych kurzech.
I pøes pozdní termín bylo všude snìhu dostatek a všichni se hned od zaèatku s chutí pustili do výcviku. Poèasí nás ale bohuzel zklamalo: blankytnì modrou oblohu jsem spatrili pouze jednou jedinkrat za cely tyden! Zato snehovych vichric jsme si uzili az dosytosti...
Hned první den jsme se rozdìlili do nìkolika skupin podle výkonnosti a pak jsme se celý týden vìnovali jen a jen lyžování. Nutno øíct, že opravdu všichni udìlali velké pokroky, a to nejen zaèáteèníci, ale i pokroèilí, prestože podmínky na lyžování byly kvuli spatnemu pocasi nekdy velmi namahave. I letos se konal základní výcvik jízdy na snowboardu, který s úspìchem absolvovalo nìkolik žákù gymnázia pod vedením p. prof. Petra Andraschkyho.
Stredecni - jediny slunecni den - jsme vyuzili k vyuce jizdy na bezkach a navstivili jsem i blizkou vesnicku Hohentauern.
Ctvrtecni odpoledne jsme vyuzili moznosti usporadat lyzarske zavody ve slalomu a hned vecer byly vsem ucastnikum predany hodnotne ceny a diplomy.
Veèerní program skýtal pro mnohé èetná pøekvapení: konaly pøednášky o bezpecnosti pri lyžování, promitaly se videofilmy o technice jizdy na snowboardu a lavinovem nebezpeci, slavily se jedny narozeniny, hrály se spoleèenské hry a nechybìla ani diskoteka.
Velmi pozitivnì nás pøekvapilo ohleduplné chování všech úèastníkù kurzu, z øad -velkých- se vždy nìkdo našel, kdo byl ochoten tu a tam pomoci s pøipevnìním lyží, nebo s tìžkým batohem. Pro nas ucitele je nejdulezitejsi, predat vsechny deti jejich rodicum v poradku zase zpatky, coz se nam take diky spolupraci vsech zucastnenych podarilo.
Všem za tuto ochotu dìkujeme a tìšíme se na pøíští školní lyžaøský kurz!

2006-02-17 Film- und Spielenacht

2006-02-17 Film- und Spielenacht

10 photos

Auch dieses Jahr hatten die Schüler des ORG wieder die Gelegenheit eine Nacht im Schulgebäude zu verbringen, um sich Tschechische/Slowakische Filme anzusehen und bis zum Morgengrauen Brettspiele zu spielen.

Für etwa 25 Schüler ging es um 19:00 los. Das -Kinoprogramm- wurde bereits im Vorfeld von Mag. Eva Zojer gemeinsam mit den Schülern zusammengestellt. Vier interessante Filme wurden bis Mitternacht gezeigt.

In den Klassenräumen der 5. und 7. ORG wurden währenddessen Brettspiele ausgepackt und gespielt. Klassiker wie Abalone, Trivial Pursuit, Tabu und Die Siedler von Catan waren ebenso dabei wie Neuheiten des aktuellen Spielejahrgangs.

Besonders großen Anklang fand das Spiel Looping Louie, bei dem es darum geht eigene Hühnerchips vor dem tief fliegenden und etwas verrückt gewordenen Louie in seinem Flugzeug zu beschützen. Das sieht dann so aus, dass man wie wild auf einen Plastikhebel klopft um das Flugzeug in der Luft zu halten. Schüler wie Lehrer waren begeistert von diesem Spiel, das 6 Stunden durchgehen gespielt wurde. Empfohlene Altersangabe des Herstellers: ab 4 Jahren …

Auch die obligatorischen Werwölfe von Düsterwald waren wieder mit von der Partie. Dieses kommunikative Gruppenspiel sorgte in der Nacht wieder für wohlige Schauer.

Natürlich gab es die Möglichkeit, sich im Turnsaal auf der mitgebrachten Matte auszustrecken und einige Stunden zu schlafen. Etwa 15 Schüler liesen es sich aber nicht nehmen, bis in die frühen Morgenstunden Brettspiele zu spielen. Looping Louie und ich waren natürlich auch dabei.

Eine Nacht ohne Schlaf hinterlässt natürlich ihre Spuren und so schliefen wohl die meisten Teilnehmer nach der gelungenen Film- und Brettspielenacht einen Großteil des folgenden Samstags.

Mag. Arno Steinwender

2006-02-16 Schuelerliga Volleyball

2006-02-16 Schuelerliga Volleyball

2 photos

Výsledky základního kola školní ligy ve volejbale -Oberstufe MIX- 16.2.2006

1. zápas: pORg3 Komensky - GRG 11, Gotschalkgasse: 30: 28

2. zápas: pORg3 Komensky - BRG 15, Diefenbachgasse: 31 : 29

3. zápas: pORg3 Komensky - BG 8, Jodok-Fink Platz : 15:30


V základním kole jsme obsadili 2. místo.


Gratuluji celemu družstvu za výborný výsledek a reprezentaci školy!!

2005-12-12 Physik Olympiade

2005-12-12 Physik Olympiade

5 photos

Während des Schuljahres trafen sich interessierte Schüler wöchentlich für zwei Stunden mit ihrem Kursleiter, um sich mit Physik zu beschäftigen. Immer montags befassten wir uns etwas anders mit Physik als dies im regulären Unterricht möglich ist. Das eigenständige Experimentieren stand hier im Vordergrund. Neben Versuchen aus dem Kapitel der Mechanik, Optik, Elektrizität und Wellenlehre beschäftigten wir uns beispielsweise auch mit Robotik. Mit zwei Lego Mindstorms 2.0 Roboterausätzen inklusive Zubehör konnten die Schüler ersten Kontakt zu Robotern und ihrer Steuerung knüpfen. Neben diesen wöchentlichen Physik-Olympiade-Stunden wurden einige Exkursionen angeboten, an denen alle Schüler des ORG teilnehmen konnten (siehe Bericht Exkursionen im Rahmen der Physik-Olympiade). Mag. Arno Steinwender

2005-11-12 Mathematiknacht 6ORG

2005-11-12 Mathematiknacht 6ORG

8 photos

„Mathematik ist eine spannende Wissenschaft“ – Eine Aussage der wohl manche Schüler etwas skeptisch gegenüberstehen. Warum? Weil der Lehrplan in Mathematik mittlerweile so dicht ist, dass oft zu wenig Zeit für fächerübergreifende oder wirklichkeitsnahe Aufgaben bleibt. Schließlich ist die nächste Schularbeit oft nur wenige Wochen entfernt. Für die 6.ORG war dies Grund genug, sich eine ganze Nacht Zeit für Mathematik und ihre Klassengemeinschaft zu nehmen!

In einer etwa 3-stündigen Einheit lernten sich die Schüler untereinander besser und vor allem von einer anderen Seite kennen. Wie erlebe ich den anderen, wenn es darum geht, eine gemeinsame Aufgabe zu lösen? Vertraue ich meinen Mitschülern so gut, dass ich mich ganz fallen und von ihnen tragen lassen kann? Was brauche ich damit ich mich in der Klassengemeinschaft wohl fühle und wo ist ständiges Bemühen gefragt?

Aber auch die Mathematik kam natürlich nicht zu kurz. Es wurde aber nicht stur gerechnet, sondern spannende Themen erarbeitet. Was ist beispielsweise eine Prüfziffer und wie funktioniert das System bei einem EAN-Strichcode bzw. wie haben frühere Hochkulturen gerechnet? Besonders großen Spaß machte auch das Basteln von so genannten Umstülpkörpern. Diese verblüffenden Körper verändern durch Umstülpen auf phantastische Weise ihre Form.

Sowohl die Klassengemeinschaft der 6.ORG als auch die Begeisterung für Mathematik ist in dieser Nacht ein Stück gewachsen. Bleibt zu hoffen, dass dies lange anhält oder sich weiter entwickelt.

Mag. Arno Steinwender

2005-11-09 Exkursion Urania Sternwarte

2005-11-09 Exkursion Urania Sternwarte

5 photos

Der Mars war Anfang November 2005 in seiner Opposition (d.h. seiner größten Annäherung an die Erde) zwar nicht so nah wie im Jahr davor, dafür stand er aber höher am Himmel. Das machte ihn zu einem spektakulären Blickpunkt am Himmel, den wir durch den großen Refraktor der Sternwarte genießen konnten. Wir hatten besonderes Glück, da nicht nur das Wetter mitspielte, sondern auch der Mond gut zu beobachten war. Vor der Himmelsbeobachtung besuchten wir außerdem einen Vortrag über die neuesten Erkenntnisse der Marssonden Opportunity und Spirit. Mag. Arno Steinwender

2005-10-27 Lehrausgang Technisches Museum

2005-10-27 Lehrausgang Technisches Museum

7 photos

Um meinen Schülern/innen einen realitätsnahen Unterricht zubieten organisierte ich am 27.10.2005 für die 7.ORg einen interessanten Lehrausgang im Zuge des Physik -und Chemieunterrichts.

Wir trafen uns im Vojer des Technischen Museums kurz nach 9:00 Uhr. Nach dem wir unsere Jacken und Mäntel in der Garderobe abgelegt und ein Ticket gelöst hatten, bewunderten wir die technischen Errungenschaften der Vergangenheit bis jene der Gegenwart. Von Hochofen über Solaranlagen bis zu modernsten Fortbewegungsmittel, wie z.B. Helikopter aber auch Fluggeräte aus längst vergangenen Tagen waren zu bestaunen.

Die Dinos der modernen Technik, auch als Dampfmaschine bekannt, waren in vielen Versionen zusehen und beeindruckten durch simple Technik. Die Schüler/innen hatten die Möglichkeit anhand der vielen Modelle, Funktion und Abläufe dieser zu testen. Danach begann um 11:00 Uhr eine einstündige Vorführung zum Thema Hochspannung. Dabei hatten wir die Möglichkeit, Hochspannungsversuche aktiv mitzuerleben. In einem Faradayschen Käfig wurde mit Hilfe eines Tesla-Transformators und einem Bandgenerator eine Spannung von über 100.000 Volt erzeugt. Dabei entstanden künstliche Blitze, welche durch den Käfig -tanzten- und uns die Gefahr von Überspannung ahnen ließen. Die kabellosen Lampen wie auch die stehenden Haare unserer Kollegen/innen boten uns staunen und Unterhaltung.

Alles in Allem war es ein sehr gelungener und abwechslungsreicher Vormittag zu unserem normalen Schulablauf.

Mag. Dana Woltron

2005-10-01 Lange Nacht der Forschung

2005-10-01 Lange Nacht der Forschung

6 photos

Am 01.10.2005 fand erstmals in Wien die Lange Nacht der Forschung statt. Zahlreiche Forschungseinrichtungen, Museen und universitäre Einrichtungen hielten Tag der offenen Tür und boten ein spannendes Rahmenprogramm für den naturwissenschaftlich und technisch interessierten Besucher. Eine Chance, die sich eine Gruppe von Schülern und Mag. Arno Steinwender natürlich nicht entgehen ließ. Zwischen 16:30 und 00:00 besuchten wir zahlreiche Einrichtungen und Vorträge in ganz Wien. Das witzige Showprogramm der Physikanten, die Show -Reversed Gravity-, die Bombenentschärfungseinheit des Bundeskriminalamts und die Vorträge an der TU-Wien über physikalische Realität und Fiction in Hollywoodfilmen waren nur einige der Höhepunkte dieser langen Nacht. Mag. Arno Steinwender