Home / 2010-11 / 2011-06-27 Maturafeier 44

Slavnostního předávání maturitního vysvědčení dne 27.června se za velké účasti rodičů, prarodičů, vyučujících i absolventů školy zůčatnil hejtman Jihomoravského kraje Dr. Hašk jako i zástupci českého a slovenského velvyslanectví ve Vídni Dr. Polakovičová a Dr. Červenková, starosta Školského spolku Komenský Ing. K. Hanzl, jakož i jeho zástupce Mag. Pavel Rodt.
Po krátkém programu, který se nesl v duchu motta „Od školky až k maturitě“, se se třídou rozloučila jak jejich třídní učitelka Mag. Dr. Silvia Höbart, tak i ostatní bývalí vyučující ze všech stupňů škol Školského spolku Komenský.
Po předání maturitních vysvědčení a knižních darů měli všichni přítomní možnost u sklenice sektu k neformálním rozhorům a setkáním.