Home / 2018-19 / 2018-09-28 Bildcollagen 2A 7

Koláž – podzimní strom s „Klimtovským nádechem“ za klavírního doprovodu.
L.Innocenti