Home / 2018-19 / 2019-02-22 Hejkalova 2

Setkání s paní Markétou Hejkalovou
V pátek 22. února 2019 naši školu navštívila známá spisovatelka, překladatelka z finštiny, ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a místopředsedkyně PEN Klubu, paní Markéta Hejkalová, která studentům a studentkám 6.ORg a 8.ORg představila svou tvorbu a překladatelskou profesi. Díky programu Q21 Artists-in-Residence pobývá momentálně ve Vídni, a to v rámci dvouměsíčního stipendia. Paní Hejkalová se na tomto autorském čtení zabývala zejména svým posledním románem ,,Měj mě rád/a“, který vyšel ve vlastním nakladatelství Hejkal.
Vše vyprávěla velmi živě a poutavě a všichni pozorně naslouchali jejímu vyprávění a měli pak možnost si v praxi vyzkoušet práci redaktora/redaktorky. Paní Hejkalová již podruhé zavítala do našeho gymnázia a po tomto setkání mohu jen tlumočit její přání, že nikoliv naposledy.
Mag. Eva Zojer