Home / 2018-19 / 2019-04-10 Buch Jaroslav Rudis 5

Setkání s panem Jaroslavem Rudišem
Zájemci ze všech ročníků měli dne 10.4. 2019 možnost navštívit autorské čtení Jaroslava Rudiše v Centrální knihovně ve Vídni (Hauptbücherei), kde tento renomovaný autor představil svůj první román napsaný v němčině „Winterbergs letzte Reise“. Pan Rudiš přijal naše pozvání a v listopadu 2019 zavítá do naší školy.
Mag. Eva Zojer