Home / 2018-19 / 2019-06-17 Devin 12

Výstup na Devín 17. júna 2019 sme spoločne so žiačkami a žiakmi 6. ORg vystúpili na Devín a pripomenuli sme si výstup Ľudovíta Štúra a jeho prívržencov. Zopakovali sme si nielen historické udalosti, ale prijali sme aj slovanské mená.