Home / 2009-10 / 2010-01-19 Vernisage im Tschechischen Zentrum- Design - New Goods 16

Search in this set

Národní cena za studentský design 2009 ve Vídni

V und #268;eském centu ve Vídni se do po und #269;átku b und #345;ezna letošního roku p und #345;edstavuje výb und #283;r lo und #328;ského ro und #269;níku Novýho (z)boží!, selektivní výstavy výsledk und #367; sout und #283;že o Národní cenu za studentský design 2009. Rozbalit výstavu, která naplnila do posledního centimetru krychlového auto und #268;eských center, která jsou partnerem projektu, poté ji postavit, zahájit a pomoci p und #345;i organizaci studentské módní p und #345;ehlídky p und #345;ijeli dobrovolníci Design Cabinetu CZ - PhDr. Lenka Žižková, studentka BcA. Dita Hálová (VŠUP) jako organizátorky a kurátorky výstavy a student Št und #283;pán und #344;eho und #345; (VŠUP) jako architekt výstavy. Na št und #283;stí p und #345;ijel na pomoc ješt und #283; student Mat und #283;j und #344;í und #269;ný (FaVU VUT) z Brna, který sice p und #367;vodn und #283; zamýšlel nainstalovat své ocen und #283;né svítidlo, ale nakonec t und #345;i dny pomáhal od rána do ve und #269;era se vším, co bylo pot und #345;eba u und #269;init. Na módní p und #345;ehlídku dorazily studentky a modely Vyšší odborné školy od und #283;vního designu a managementu a St und #345;ední um und #283;leckopr und #367;myslové školy textilní Brno a jako manekýnky se p und #345;edstavily i studentky víde und #328;ského Komenského gymnázia.

und #268;eské centrum ve Vídni se nachází na skv und #283;lé adrese v samém centru m und #283;sta nedaleko Looshausu a katedrály sv. Št und #283;pána. Je umíst und #283;no v rohovém dom und #283; a má tedy výkladce do dvou ulic. Prostor sdílejí und #268;eská centra s Czech Turismem, což zaru und #269;uje zajímavé a r und #367;znorodé návšt und #283;vníky výstavy. Výstavní plocha slouží jako víceú und #269;elový sál, kde vedle výstav probíhají p und #345;ednášky, promítání film und #367;, und #269;tení apod. Na výstavní plochu se vystupuje po schodišti a v jejím und #269;ele jsou dvoje dve und #345;e do kancelá und #345;í umíst und #283;ných v zadní und #269;ásti traktu domu. Výstavy se tedy musejí p und #345;izp und #367;sobit jak p und #367;dorysu a provozním trasám na ploše, tak programu und #268;eských center. Proto se na rozdíl od pražské prezentace výstavy soust und #345;edily ve Vídni exponáty podél st und #283;n sálu, aby mohl zbývající centrální prostor sloužit k dalším und #269;innostem.

Naprostý nedostatek financí pro prezentaci výsledk und #367; sout und #283;že vedl organizátory a mladé architekty k tomu, že se v Praze instalovalo v a na kartonových krabicích. Protože und #268;eská centra nejsou vybavena dostate und #269;ným výstavním mobiliá und #345;em, budou se krabice v rozloženém stavu p und #345;evážet vždy s výstavou, a také se vždy budou znovu skládat a lepit. Instalace výstavy se bude muset vždy p und #345;izp und #367;sobit r und #367;znorodým požadavk und #367;m výstavních a v und #283;tšinou i víceú und #269;elových sál und #367; und #268;eských center. Vedle objekt und #367;, p und #345;edm und #283;t und #367;, model und #367; a prototyp und #367; se prezentují také plakáty a portfolia v angli und #269;tin und #283;. Nabízený katalog, který se nabízí zadarmo, je rovn und #283;ž und #269;esko-anglický.

Vernisáž a módní p und #345;ehlídka
Úvodní und #345;e und #269; und #345;editelky víde und #328;ského centra Tatjany Langáškové vyst und #345;ídal výklad Lenky Žižkové k historii sout und #283;že, její organizaci a p und #345;íb und #283;h und #367;m, které se k ní pojí. Ten s humorem p und #345;ekládal student gymnázia Komenského Andreas Egermair, který se ujal také moderování módní p und #345;ehlídky, na níž zápasily und #269;eské i rakouské studentské modelky s vysokými podpatky, kluzkými parketami, schodišti a neposlušnými modely. Atmosféra vernisáže a módní p und #345;ehlídky byly stejn und #283; p und #345;átelské a uvoln und #283;né jako p und #345;i pražské premié und #345;e. Nejv und #283;tším hitem se staly vít und #283;zné -Botasky-, které si v tu chvíli cht und #283;li koupit snad všichni akté und #345;i akce i ú und #269;astníci vernisáže. Škoda, že v Rakousku nemá zastoupení firma Ba und #357;a, jejímž prost und #345;ednictvím by se mohly dostat na tamní trh.

Lenka Žižková

Tschechisches Zentrum, Herrengasse 17, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 53 52 360 13
Otev und #345;eno: pond und #283;lí až st und #345;eda od 10 do 17 hodin, und #269;tvrtek od 10 do 18 hodin, pátek od 10 do 16 hodin
Vstup volný, katalogy zdarma.
Více informací na: www.tschechischeszentrum.at

und #268;eské centrum Víde und #328; Herrengasse 17, Víde und #328;