Home / 2017-18 / 2018-06-25 Tanzworkshop 2A 5

Dňa 25. júna 2018 sa 2.A trieda zúčastnila tanečného workshopu, ktorý sa konal pod vedením tanečnej pedagogičky Sandry Rath v štúdiu Funtastic v treťom viedenskom okrese. Sandra nám priblížila tanečný štýl Hip-Hop. Okrem základných prvkov sme sa venovali aj pôvodu a typickým znakom uvedeného tanečného štýlu. Poďakovanie patrí aj rodičovskej rade, ktorá uvedený projekt finančne podporila.

Mag. Silvia Höbart, Mag. Eva Maršálková