Home / 2017-18 / 2017-12-19 Lesung Vera Noskova 5ORg 2

V úterý 19. prosince 2017 naši školu navštívila známá spisovatelka a kritická novinářka, paní Věra Nosková, která studentům představila svou tvorbu a novinářskou profesi. Gymnazisté 5.ORg a 6.ORg měli možnost poznat velmi sympatickou a otevřenou ženu, která toho v životě hodně dosáhla, i když neměla zrovna ty nejlepší startovní podmínky. Sklidila obdiv u posluchačů i za to, jak dokázala velice upřímně a bez ostychu mluvit před četným publikem o svém nelehkém dětství, komplikovaném vztahu k vlastní matce, hledání biologického otce, o svém bouřlivém mládí a různých profesích v době komunismu. Vše vyprávěla velmi živě a poutavě a všichni pozorně naslouchali jejímu vyprávění.
I když to tedy v životě neměla vůbec lehké, tak nikdy neztratila smysl pro humor a radost ze života. Paní Věra Nosková je opravdu silnou ženou, která může být pro mnoho lidí vzorem a inspirací.
Děkujeme vedení Českého centra ve Vídni a Rodičovské radě za organizační a finanční pomoc při plánování tohoto autorského čtení.>
>
Mag. Eva Zojer