Willkommen auf der Fotogalerie des RG Komensky. Viel Spaß beim Stöbern in den 20.000 Erinnerungsfotos!

Všetci klimatológovia sa zhodujú v názore,že naša planéta prešla viacerými cyklami globálneho otepľovania a ochladzovania trvajúcimi min.posledný milión rokov.
Téma "globálne otepľovanie" našej zeme je jednou z najfrekventovanejších tém posledného obdobia.
Termín "globálne otepľovanie" sa používa vo význame,ked sú pozorované drastické klimatické zmeny a tie sú spôsobené ľudským činiteľom.
Klimatický zemský systém sa stal nelineárnym a nestabilným.Hlavným faktorom je extrémne narastajúca sa industrializácia a tým spôsobené vysoké emisie sklenníkových plynov,hlavne oxidu uhličitého.
Mnohé vedecké fakty súvisiace s klimatickými zmenami,další dopad a dôsledky, ako aj na prírodu samotnú,alebo aj na človeka,politické postavenie vedúcich činiteľov celého sveta na túto problematiku,vyvolali mnohé otázky a diskusie na hodinách fyziky a chémie študentov 7.ORg.
Dňa 16.mája 2007 sa už vyššie spomínaní študenti predstavili dvojhodinovým projektom na tému "Klimawandel".
Prečo?
Na túto akútnu tému sme apelovali na ostatných študentov gymnázia.Všetkých sme chceli podnietiť k zamysleniu sa a na záver sme niekoľkými tipmi ukázali,že každý osobne môže pozitívnym postojom prispieť k ochrane "globálneho otepľovania".
Prednášajúci boli mnohokrát obdarovaní búrlivým potleskom poslucháčov, čo samozrejme svedčilo o záujme na danú tému publika.
Farebné plakáty,vydarené Power-Point prezentácie,suveréjne vystupovanie študentov 7.ORg.prinieslo mnoho nových poznatkov pre všetkých.

Za spoluprácu dakuje organizátorka projektu Mag.Dana Woltron