Home / 2006-07 / 2007-02-15 Leben auf der Flucht 36

Leben auf der Flucht

Dne 15. 2. 2007 jsme 6. ORg navštívili takovou ,,živou- výstavu, v dnešní dob und #283; však bohužel velmi aktuální, a to ,,Leben auf der Flucht-. Konala se v MQ v D und #283;tském muzeu.
Šli jsme tam s pí. prof. Höbart, se kterou jsme nejprve spole und #269;n und #283; zhlédli dokumentární film ,,Ärzte ohne Grenzen-. Potom nám paní profesorka podala k tomuto tématu všechny pot und #345;ebné informace. Lidé na út und #283;ku pot und #345;ebují pomoc a ,,Ärzte ohne Grenzen- jim pomáhají.
Výstavní místností nás ohromily ,,šatníky- na bundy. Byly to takové velké plát und #283;né ,,koše- na zemi. Do nich jsme dali naše v und #283;ci a zam und #283;stnanci pak vše vytáhli nahoru ke stropu, bylo to opravdu originální.
Výstava ,,Leben auf der Flucht- nám m und #283;la vlastn und #283; ukázat, jak vypadá den v uprchlických táborech, jak to tam funguje.
Každý jsme dostali pas pro uprchlíky a m und #283;li jsme ho vyplnit. Cht und #283;li v und #283;d und #283;t, naše jméno, proti und #269;emu jsme nap und #345;. o und #269;kovaní, co dob und #345;e umíme a podobn und #283;.
Když jsme vešli do výstavní místnosti, nev und #283;d und #283;li jsme, kam se d und #345;ív podívat. Ale nejprve jsme si m und #283;li všichni sednout na zem na kufry, anebo na d und #345;ev und #283;nou kládu. Jedna z organizátorek nám kladla otázky a naše je zase zodpovídala.
Zvolili jsme si možnost projít výstavu každý svým tempem, nebo und #357; u každého stanovišt und #283; stál odborník, p und #345;ipravený reagovat na naše dotazy.
Bylo to velice zajímavé si na vlastní k und #367;ži všechno vyzkoušet. T und #345;eba si vlést do malého stanu, kde spí asi dvacet lidí, po chvilce se už tam nedalo dýchat, nebo jsme také mohli nosit na hlavách v nádobách vodu, stejn und #283; jako ute und #269;enci. Mohli jsme se podívat v jednom takovém ministanu na dokumentární snímek o život und #283; malého chlapce, který tam otev und #345;en und #283; popisuje, jak žije, kde spí a podobn und #283;. Taky jsme si mohli vyzkoušet nápoj proti chole und #345;e, byla to voda s cukrem a solí, chu und #357;ov und #283; opravdu strašná, ale prý to dost pomáhá.
Lidé v táborech trpí, jejich strava je v und #283;tšinou ubohá, a obuv mívají i z pneumatik. D und #283;ti se snaží zabavit hraním n und #283;jakých her, což je na první pohled ur und #269;it und #283; smutná záležitost, ale na druhé stran und #283; nám to ukazuje, že každý v sob und #283; nosí nad und #283;ji na lepší život.
Po hodin und #283; a p und #367;l jsme se vraceli do školy se smíšenými pocity, líbilo se nám si n und #283;co vyzkoušet, ale zažít na vlastní k und #367;ži by to necht und #283;l nikdo z nás. Byla to zajímavá a zárove und #328; velmi pou und #269;ná výstava.
Klára Sk und #345;ivánková, 6.ORg