Home / 2006-07 / 2007-01-31 Vortrag- Mag Paul Rodt 3

O systému studia práv a možnostech uplatn und #283;ní absolvent und #367; právnické fakulty v praxi hovo und #345;il Mag. Pavel Rodt 31.ledna v rámci tzv. -Berufsorientierung- v 7. a 8. ORg.
Pan Rodt také v minulosti navšt und #283;voval obecnou a hlavní školu Školského spolku -Komenký-, pracuje v sou und #269;asné dob und #283; v poradenské firm und #283; Ernst und Young a p und #367;sobí zárove und #328; mj. jako p und #345;edseda Menšinové rady. Po zhruba 20minutové p und #345;ednášce se rozvinula velmi zajímavá diskuze nejen o problematice studia, ale i o nutnosti sbírání zkušeností již b und #283;hem studia /Ferialpraxis/ a možnostech uplatn und #283;ní v zahrani und #269;í.
V záv und #283;ru p und #345;ednášky referoval pan Rodt o významu a složení Menšinové rady a podal stru und #269;ný p und #345;ehled o und #269;innosti jejich und #269;lenských spolk und #367;.