Home / 2006-07 / 2007-04-26 Exkursion- Oekologiekonferenz in der Partnerschule 16

Ekologická konference pořádaná Gymnáziem Globe v Brně

Kdo: Partnerská škola Gymnázium Globe, s.r.o., 6.ORg a Mag. Jan Killian, Mag. Eva Zojer
Kdy: 25.4. – 27.4. 2007
Proč: viz níže uvedený článek
Bližší informace: o projektu www.orgkomensky.at, o Gymnáziu Globe – www.sssbrno.cz/gl


Soukromá škola Gymnázium Globe v Brně vznikla v roce 1994 a je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Spolupráce s tímto gymnáziem začala již v minulém kalendářním roce (hry Takeshi, týdenní pobyt studentů obou škol v Chorvatsku – zde intenzivní výuka angličtiny a sportovní program).
V tomto školním roce jsme dostali od paní ředitelky RNDr. Libuše Bartkové pozvání na pravidelně pořádanou ekologickou konferenci. Paní ředitelka s týmem zkušených a angažovaných profesorů zajistila velmi zajímavý program pro naše studenty. Účast naší školy na konferenci byla umožněna dotací z projektu ,,Do světa! 2007‘‘ z prostředků JMK.
Pozvání jsme přijali a se třídou 6.ORg jsme se pustili do příprav tohoto projektu, a to v několika předmětech. Ve středu 25.4. jsme vyrazili v časných ranních hodinách do Brna, kde jsme měli dopoledne možnost poznat velmi milé studenty naší partnerské školy a odpoledne navštívit kryptu v Kapucínském kostele v Brně s hroby známých osobností, jako např. s ostatky plukovníka Franze von Trenck. Zde jsme se také zamysleli nad nápisem pojednávajícím o dočasnosti našeho pozemského působení, pomíjejícnosti lidského bytí a poté jsme se rozhodli vychutnat každou minutu brněnského pobytu hodinou volna a návštěvou nedaleké italské kavárny, kde se dělá nejlepší zmrzlina z přírodních surovin. ,,Carpe diem!‘‘
Večer jsme se vydali po stopách Josepha C. Merricka v HaDivadle v rámci představení ,,Sloní muž‘‘. Někteří studenti viděli stejnojmenný film, jiní zase představení ,,Theater der Jugend‘‘, takže se po skončení hry rozpoutaly vášnivé diskuze o tom, která hra se jim líbila více, byla přesvědčivější atd..
Čtvrtek 26.4. byl ve znamení příprav ekologické konference. Dopoledne jsme strávili ve škole a každý měl možnost sestavit si rozvrh dle vlastních představ. Od 14.00 – 17.00 pak začala ekologická konference, která probíhala souběžně ve dvou místnostech, a to podle tematických okruhů přednášejících (,,Genetika‘‘ a ,,Ekologie‘‘). Naši studenti prezentovali své projekty v sekci ,,Ekologie‘‘, po přestávce jsme se přesunuli do místnosti ,,Genetika‘‘ a poslouchali skvěle připravené a výborně prezentované přednášky, jako např. ,,Potraty‘‘, ,,Zdravá výživa‘‘, ,,Čím se liší člověk od šimpanze?‘‘, ,,Stravovací návyky studentů gymnázia Globe‘‘, ,,Paraziti v lidském organizmu‘‘, ,,Obezita‘‘, ,,Jak si čistíme zuby‘‘ atd.. Prezentace byly velmi živé, některé byly doplňovány pozvanými odborníky – např. dotazník nazvaný ,,Péče o chrup‘‘ komentoval bývalý absolvent školy, nyní stomatolog, a všechny přednášky byly zakončeny bouřlivým potleskem publika.
Prezentace byly jak v českém, tak v anglickém jazyce, mnohé byly přednášeny dvojjazyčně.
Studenti 6.ORg připravili v hodinách jazyka českého a anglického přednášky týkající se ekologie, konkrétně Claudia Klein skvělě prezentovala v úvodu našeho příspěvku ,,Globální oteplování‘‘, studentky Susi Buchal, Natalie Beranová a Judita Huber se v angličtině zabývaly reálností filmu ,,The day after tomorrow‘‘ a srovnávaly počítačové triky z tohoto snímku s katastrofami, které se dějí v 21.století. Náš příspěvek ukončila znamenitou prezentací v jazyce anglickém Veronika Krupčíková, a to ,,Pollution pigs‘‘. Zde rozebírala, jak se k ekologickým otázkám staví dva největší ,,hříšníci‘‘ – Rusko a Čína. Jako profesorka českého a německého jazyka musím uznat, že všechny prezentace v angličtině byly na mimořádně vysoké úrovni, naše studentky mají vysoké jazykové kompetence, mluví volně a používají zcela samozřejmě odbornou angličtinu, kterou už ve věku 15 – 16 let považují za naprosto přirozený dorozumívací prostředek. Proč píšu tyto řádky? Asi proto, abych se s vámi podělila o hrdost a radost z toho, že hranice a bariéry již nehrají žádnou podstatnou roli a naši studenti naprosto automaticky přecházejí z jednoho jazyka do druhého a pohybují se všude – tedy v každém jazykovém prostředí – naprosto suverénně a sebevědomě.
Večer jsme se vypravili do Městského divadla v Brně na drama ,,Sbohem, lásko‘‘ od amerického spisovatele arménského původu, Williama Saroyana.
Třetí den, tedy v pátek 27.4., nás čekal dopoledne kulturní program v Brně – navštívili jsme kasematy na hradě Špilberk, prohlédli si chrám Petrov a dobyli pěšky jeho věž. Odvážlivci z řad studentů a profesorů obou škol si pak poslechli i odbíjení dvanácté hodiny přímo pod samotným obrovským zvonem, nutno podotknout, že bez jakékoliv zdravotní újmy.
Po chutném obědě v indické restauraci TAJ a krátké přestávce jsme pobyt v Brně zakončili návštěvou Velkého Špalíčku – většina zhlédla film ,,Vratné lahve‘‘ a někteří studenti dali přednost výletu do časů radostného a ničím nezkaleného dětství a podívali se v angličtině na ,,Želvy Ninja‘‘. Tak skončil náš třídenní pobyt v jihomoravské metropoli, v slunném a přátelském Brně.
Chtěli bychom poděkovat naší partnerské škole, Gymnáziu Globe v Brně, za vřelé přijetí, za starostlivou péči o naši skupinu, zajímavý program a těšíme se na další společné projekty.
Mag. Eva Zojer