Willkommen auf der Fotogalerie des RG Komensky. Viel Spaß beim Stöbern in den 20.000 Erinnerungsfotos!

Jozef Gregor Tajovský - VAJDIČKA
Súčasné komediálno kritické „prečítanie“ klasického diela slovenskej drámy. Aktuálnosť zobrazených mravov v správaní sa súčasníka. Problémy vŕšenia majetku, dominancie materiálnej stránky pri uzatváraní partnerských vzťahov či manželských zväzkov. Súperenie v otázkach hromadenia hmotných statkov; reálne vyprázdnenie pojmov: láska, rodinná súdržnosť, úprimnosť susedských či medziľudských vzťahov. To sú témy, ktoré môžu aj dnešného diváka nielen pobaviť, ale nanovo osloviť svojou smutnou nemennosťou – a pritom vtipnosťou zobrazenia.

réžia: Ľubomír VAJDIČKA