Home / 2007-08 / 2008-03-04 Exkursion - HTL Breclav 5ORg 14

Search in this set

Hodiny konštruovania s podporou počítača na Strednej odbornej škole priemyselnej Edvarda Beneša a Stredného odborného učilišťa, Břeclav

Štvrtého marca nás pozvali nielen učitelia odborných predmetov, ale aj žiaci
Strednej odbornej školy priemyselnej Edvarda Beneša a Stredného odborného učilišťa v Břeclavi na spoločné hodiny konštruovania s podporou počítača.
Po príchode do študentského mestečka nás privítal Dr. Geršic, ktorý nám podal ďalšie inštrukcie potrebné k presunu do budovy školy, kde sme ale stále potrebovali doprovod potrebný k tomu, aby sme nezablúdili na „školskej pôde”.
Hodina konštruovania s podporou počítača sa začala prezentáciou pod názvom „Počítačova podpora konstruovaní”, ktorú pripravil Jozef Šesták.
Prezentácia poukázala na postavenie strojárenstva a na spoluprácu s medicínou.
Potom sme sa presunuli do špeciálne vybavených učební a začali sme pracovať
na zakreslení „čepu” s podporou počítača. Základné pokyny a úlohy rozdelila
Ing. Roučková a Dr. Geršic a samozrejme, študenti strednej odbornej školy nám pomáhali pri zakreslení čepu s podporou počítača. Namáhavé úkony vystriedal vynikajúci obed v školskej jedálni a ponúkli nám niečo, o čom by sa nám ani nesnívalo, sviečkovú. A keďže sme sa posilnili, pustili sme sa opäť do práce.
Po skončení vyučovania sme sa ešte prešli do mestečku.