Home / 2014-15 / 2015-03-04 Exkursion 1b - Die Sammlung alter Instrumente in der Hofburg 3

In diesem Jahr fand am 4.März 2015 die Aktion -Schule besucht Museum- statt. Wir haben diese Gelegenheit ergriffen und mit der Ib WMS die Sammlung der alten Instrumente angesehen. An diesem Tag stand uns ein Museumsführer zur Verfügung. Der Herr erzählte in spannender Art und Weise über verschiedene alte Musikinstrumente. Er spielte auch auf viele alten Musikinstrumente (Flöten, Dudelsack, Laute, usw.) vor. Das war für uns alle ein schönes musikalisches Erlebnis.

Einige Kommentare der Kinder zum Besuch des Museums:
-Die Führung hat mir sehr gut gefallen. Der Museumsführer war sehr nett und konnte sehr gut Flöte, Laute und auf Dudelsack spielen. Ich fand die Führung durch die Sammlung sehr spannend und würde sie weiter empfehlen.-
Petra Poláková, IbWMS

Zajímavé byly flétny, nebo und #357; každá vydávala jinak vysoký tón. Jednu plastovou und #269;ervenou trumpetu nechal pr und #367;vodce kolovat. Každý jsme si zkusili do ní fouknout, ale lehké to zrovna nebylo.Dojalo m und #283;, že už ve st und #345;edov und #283;ku znali hudební nástroje, nap und #345;íklad starobylou loutnu. Hudebních nástroj und #367; tam bylo vskutku hodn und #283;, sta und #269;ilo se jen rozhlédnout. P und #345;íšt und #283; bych si rád prohlédl vedlejší výstavu o zbraních a brn und #283;ních.-....Jan Šefránek, Ib WMS und lt;br und gt;-Mn und #283; se líbilo, jak tam pan pr und #367;vodce hrál na r und #367;zné hudební nástroje. Hrál t und #345;eba na loutnu, na dudy nebo na flétny. Nejvíc se mi líbila loutna s dudy . Loutna byla p und #283;kn und #283; ozdobená. Cht und #283;l bych si také zkusit zahrát na n und #283;jaké hudební nástroje. Cht und #283;l bych tam n und #283;kdy zase zajít.
Matyáš Pa und #269;es, Ib WMS

In diesem Jahr fand am 4.März 2015 die Aktion „Schule besucht Museum“ statt. Wir haben diese Gelegenheit ergriffen und mit der Ib WMS die Sammlung der alten Instrumente angesehen. An diesem Tag stand uns ein Museumsführer zur Verfügung. Der Herr erzählte in spannender Art und Weise über verschiedene alte Musikinstrumente. Er spielte auch auf viele alten Musikinstrumente (Flöten, Dudelsack, Laute, usw.) vor. Das war für uns alle ein schönes musikalisches Erlebnis.

Einige Kommentare der Kinder zum Besuch des Museums:
„Die Führung hat mir sehr gut gefallen. Der Museumsführer war sehr nett und konnte sehr gut Flöte, Laute und auf Dudelsack spielen. Ich fand die Führung durch die Sammlung sehr spannend und würde sie weiter empfehlen.“
Petra Poláková, IbWMS

"Zajímavé byly flétny, neboť každá vydávala jinak vysoký tón. Jednu plastovou červenou trumpetu nechal průvodce kolovat. Každý jsme si zkusili do ní fouknout, ale lehké to zrovna nebylo.Dojalo mě, že už ve středověku znali hudební nástroje, například starobylou loutnu. Hudebních nástrojů tam bylo vskutku hodně, stačilo se jen rozhlédnout. Příště bych si rád prohlédl vedlejší výstavu o zbraních a brněních.“....Jan Šefránek, Ib WMS <br>„Mně se líbilo, jak tam pan průvodce hrál na různé hudební nástroje. Hrál třeba na loutnu, na dudy nebo na flétny. Nejvíc se mi líbila loutna s dudy . Loutna byla pěkně ozdobená. Chtěl bych si také zkusit zahrát na nějaké hudební nástroje. Chtěl bych tam někdy zase zajít".
Matyáš Pačes, Ib WMS