Home / 2015-16 / 2016-05-03 Exkursion 1A 1B nach Znojmo 60

Obě naše 1. třídy WMS s radostí přijaly pozvání Mgr. Šárky Ahmed Saleh Ibrahim k návštěvě její partnerské Základní školy Prokopa Diviše ve Znojmě - Příměticích, a tak se 3. května 2016 zúčastnily cesty společně s 2. C BVS. Deštivé počasí sice způsobilo malou změnu v programu a následné odvolání vytoužené přehlídky dravých ptáků, ale nevedlo k pokažení všudypřítomné dobré nálady. Ochotné paní učitelky nejen zajistily prohlídku nedalekého Památníku Prokopa Diviše, vynálezce bleskosvodu, ba i zapojily naše třídy do připravených akcí ve škole. Vídeňské děti se velmi rychle seznámily se svými znojemskými vrstevníky a vyměňovaly si zkušenosti, hrály hry, zápolily v soutěžích a závodech, vybíjené i plaveckých štafetách. Naši přítomní učitelé tělocviku znalecky a obdivně hodnotili sportovní možnosti a vybavení znojemské školy, která se mimo jiné soustředí na trénink volejbalu a dosahuje vynikajících výsledků v rámci celé ČR. Již proto se určitě se Znojemskými ještě setkáme a utkáme!

Čas v ten den uběhl velmi rychle, možnost návštěvy vernisáže výstavy českých korunovačních klenotů na Znojemském hradě nám unikla, ale perličky příjemných zážitků z této vydařené akce si děti i učitelé odváželi směrem na Vídeň.

Za WMS i BVS zaznamenal Roman Frühauf