Home / 2015-16 / 2015-10-09 Juedisches Laubhuettenfest in Religion 2a 2b 6

Co má židovský Svátek stánků Sukot společného s křesťanským slavením dožínek?
Žákyně a žáci 2ab si ve společné hodině katolického a evangelického náboženství stavěli příbytky z materiálu, který byl právě "po ruce" a uvažovali o smyslu slavení svátku Sukkot a dožínek. Židovská tradice stavění "stánků" (i pobývání v nich po dobu jednoho týdne) má připomínat situaci Izraelců putujících pouští. Oba svátky jsou výrazem vděčnosti za úrodu i důvěry v Boží ochranu obzváště v době nejistot.

Was hat das jüdische Laubhüttenfest Sukkot mit dem christlichen Erntedankfest gemeinsam?
Die Schülerinnen und Schüler der 2a und 2b Klassen haben in einer gemeinsammen "Reli-Stunde" (evang. und röm.kath.) provisorische "Zufluchstorte" gebaut. Wir haben nicht nur gefeiert, sondern auch über Sinn der beiden religiösen Feste nachgedacht.