Home / 2015-16 / 2015-11-11 Lehrausgang 7ORg- Slawistik Institut 4

„Slovenské dni 11.-13.11.2015“ v Inštitúte slavistiky zorganizovali slovenské lektorky

Dr. Viera Wambach a Mgr. Zuzana Hargašová, PhD.
Študentky a študenti 7. ORg sa zúčastnili programu 11. novembra 2015. O 9:00 hod. sme si spoločne pozreli film „Rukojemník“ (Peter Pišťanek), po ktorom nasledovala ešte diskusia k filmu. Program ďalej pokračoval prezentáciou a kvízom o Ľudovítovi Štúrovi.