Home / 2015-16 / 2015-09-24 Korunovacna cesta v Bratislave 17

6.ORg sa zúčastnila excurzie v Bratislave. U RAMCI KORUNOVACNEJ CESTY sme videli BRATISLASKÝ KRAJ, DOM SVATEHO MARTINA, HLAVNE NAMESTIE a BUDOVU SLOVENSKÉHO NARODNEHO DIVADLA. Slnečné lúče sme si potom užívali na bremu Dunaja.