Home / 2015-16 / 2016-06-06 Exkursia - Kunsthalle Bratislava 10

Sa zučastníme programu „Vstup do neznáma“, ktory organizuje Dom umenia Kusthalle v Bratislave.

Dr. Silvia Höbart, Mag. Eva Zauchner