Home / 2008-09 / 2008-12-16 Berufsorientierung 8ORg- Diskussion mit Petra Kunikova 3

Setkání s absolventkou naší školy, slečnou Petrou Kuníkovou

Dne 16. prosince 2008 nás navštívila bývalá absolventka našeho gymnázia, slečna Petra Kuníková, a to v rámci projektu, který nám všem má pomoci při volbě dalšího studia po úspěšném absolvování střední školy.
Petra Kuníková nám velmi detailně vylíčila studium na Ekonomické univerzitě ve Vídni. Vyprávěla nám nejen o tom, jak denní studium probíhá, ale taky o tom, jak se dá nejlépe a nejproduktivněji zorganizovat a strávit studentský život. V dnešní době je nejdůležitější součástí studia praxe, a to nejlépe práce, která má něco společného se samotným studiem, tedy praktikum.
Podle nás po rozhovoru s Petrou Kuníkovou bylo každému jasné, že praktika jsou velice důležitá, a když se o ně budeme ucházet včas a hlavně s elánem a po pečlivé přípravě, tak má každý šanci získat to či ono praktikantské místo. Také nám vysvětlila, co je vlastně možné dělat po studiu ekonomiky, a nakonec nás obeznámila s jednotlivými obory již zmíněné vídeňské univerzity. Chtěli bychom jí – ve jménu celé třídy – poděkovat, že si na nás udělala čas a že se s námi podělila o své studijní a pracovní zážitky nejenom ve Vídni, ale také v N.Y., kde pracovala jako praktikantka v rakouské bance.
Ara Karapetyan & Oliver Vohryska, 8.ORg