Home / 2008-09 / 2008-08-20 Empfang bei den Praesidenten Fischer und Klaus 18

Setkání s prezidenty

Velkého úspěchu dosáhli studenti našeho gymnázia v literární soutěži s tématikou Pražského jara, jehož neslavné 40. „výročí“ si letos připomínáme. Na popud Rakouského velvyslanectví v Praze se kooordinace projektu ujalo Rakouské gymnázium Praha, pan prof. Forster, který přizval do soutěže také naše studenty a studenty Bilingvního gymnázia Znojmo. Zadání bylo zdánlivě jednoduché: napsat esej (v němčině) o maximální délce 800-1000 slov s tématikou událostí roku 1968. Vzhledem k velkému množství informací, které naši studenti během školního roku při nejrůznějších kulturních akcích a besedách nasbírali (např. účast na symposiu v Diplomatické akademii, beseda o Chartě 77) to zase tak úplně jednoduché nebylo. Pod vedením Mag. Zojer a Mag. Schleser se ale všichni ujali práce s nadšením, a tak jsme do soutěže nakonec mohli zaslat hned 4 práce studentů 7.ORg: Dagmary Hozové, Claudie Klein, Judity Huberové a Andrease Egermeiera.
Všechny práce pak byly hodnoceny – anonymně – porotou ve složení: Mag. Isabella Benischek, ředitelka Rakouského gymnázia Praha, Mag. Walter Persché, ředitel Rakouského kulturního institutu Praha, Mag. Drahomíra Denerová, ředitelka Bilingvního gymnázia Znojmo, Dr. Tatjana Langášková, ředitelka Českého centra Vídeň a nakonec jsem práce hodnotila i já. Posuzovala se kritéria obsahu, stilu a využití rešerše, každá práce mohla dostat maximálně 30 bodů.
První místo získala společná práce dvou studentů ze Znojma, Markoviče a Kasalové, s celkovým počtem 125 bodů, nejlepšího umístění z našeho gymnázia dosáhla výborným pátým místem Judita Huberová s celkovým počtem 106 bodů.
Zástupci žáků a vedení všech tří škol pak byli za odměnu pozváni 20. srpna 2008 na slavnostní akt na zámek Mikulov, kde jim prezidenti obou států – Václav Klaus a Heinz Fischer pogratulovali a předali ceny.